top of page

MASKELERİN GİZİ

Maskelerin ardına gizlenmiş binbir suret. Kimiz biz, neyi saklamaya çalışıyoruz? Cevap belli, kendimizi…Maskeler yüzyıllardır gizlenmek amacıyla kullanılmıştır. Kimi zaman avımızdan kamufle olduk, kimi zamansa kimliğimizi kamufle ettik. Suretimizi gizlemek için eşsiz bir yöntemdi maske takmak. Aynı zamanda bir savunma aracıydı, vebadan günümüzdeki salgınlara kadar.

Karnavallardan dini ritüellere, salgınlardan savaşlara kadar pek çok sebepten kullanıldı maskeler. Hatta insan varlığıyla denk bir yaşta olduğunu ifade etsek yalan söylemiş sayılmayız. Avcı-toplayıcılık dönemlerinde insanlar yüzlerine sürdükleri boyalarla kendi kimliklerini gizleyerek avlarını yakalamıştır. Yüze sürülen boyalarla maske işlevi gören suretler, kilden ya da ipten yapılmış maskeler ilk çağlardan itibaren hayatımızda önemli bir yer tuttu. Zaman içinde dini ritüellerde özellikle de Şamanizm inanışında takılan maskeler bir özdeşim kurma aracı oldu.
Maske sanatın ve tiyatronun da bir nesnesi haline geldi. İzleyiciyle arasına 4’üncü duvar ören oyuncu, yüzüne taktığı maskeyle özdeşleşme kurulmasının önüne tam anlamıyla kalın bir set çekti.