NEFESTEN KAYIĞA


kendi kendini yükselten bir kayık düşündüm hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmadan öylece serpildiğim dünyada yaşamın sürecinde sağ kalabilmenin küreklerin hareketiyle aynılıkta bulunduğunu bulunmanın insanı hayretle bağdaştıran bir eylem olduğunu bildiğimi dıştan fiziksel bir kuvvetin varlığının göründüğünü ama asla öteki bir elin varlığının sezilmediğini suyun üzerinde süzülerek giden bir kayıkla bu nefesi deliksiz ve acısız olmasa da yani ne yerine tam, ne acısız olmasa da bir kerede nasıl alıyor olabildiğimi anlatmak isterdim.Resim: Urszula Broll

  • Instagram - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
  • Spotify - Siyah Çember