SESSİZ MUAMELE

Sessiz muamele (Silent Treatment),  kişiler tarafından yakın çevresine karşı uygulanan, pasif ve psikolojik bir taciz stratejisidir.  Bu uygulama iş ilişkisi, doktor-hasta, avukat-müvekkil, öğretmen-öğrenci, eşler arası ilişki, arkadaşlar arası ilişki, anne-baba -çocuk, kardeşler arası,  kayınvalide gelin gibi çeşitli ikili ilişkide gözlemlenebilmektedir. Bu tutum, karşısındakini görmezden gelme, kayıtsız kalma, kontrol etme ve taciz etmeyi hedefleyen bir grup davranışla karakterizedir. Konuşmayı reddetme, söylediklerini kabul  etmeme, duymuyormuş gibi davranma, kendisini uzaklaştırma, görünmez veya değersiz olduğunu hissettirme ve benzeri davranışlar, alıcı tarafta stres ve duygusal travmaya yol açabilir.

Sessiz muameleye hedef olan bir kişi çok yoğun olumsuz duygular yaşayabilir. Bu tür davranışların kurbanları öfke, korku ve suçluluk hisseder, bu ise zaman içinde psikolojik olumsuz etkilenmeye neden olur. Neyi yanlış yaptığını ya da neden bu şekilde davranıldığını anlayamayan mağdurda, stres ve kontrol kaybı gelişir. Kurban böyle bir duruma maruz kaldığında, kaygıya kapılarak kafası karışır, sessizliğin nedenini ve ne anlama geldiğini bulmak için çok fazla duygusal enerji ve zaman harcar. Çoğu zaman kurban sorunun kendisinde olduğunu düşünür. Uygulayıcının, ebeveyn, öğretmen veya patron gibi bir otorite sahibi kişi olması, etkilenmenin daha da ağır olmasına yol açar. Bu davranış, karşıdaki kişiyi kontrol etme, algı ve iradesini bozma, savunma güç ve konumunu zayıflatmayı amaçlamış olabilir. Bir başka şekilde tanımlamak gerekirse hesaplanmış sessiz muamele,  iş ilişkisi, eşler arası ilişki, arkadaşlar arası ilişki ve kadın erkek arasındaki ilişki gibi her türlü ikili ilişkilerde, istismar yoluyla ciddi suçların işlenmesi için açık kaygan ve tehlikeli bir zemin oluşturabilir. Sessiz muamele bir kontrol veya cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığında, hukuki yaptırım gerektiren istismar boyutu kazanabilir. Sinsi, pasif şekilde ilerleyen bir tür şiddet uygulama yolu olan hesaplanmış sessiz manipülasyon ve bu manipülasyonla aynı anda doktor, avukat, öğretmen gibi sorumluluğu alan kişilerce (garantörler) uygulanan tek çare (tek çare benim) manipülasyonudur. Tek Çare Manipülasyonu sizi çaresizlik hissiyle bırakıp kendilerine bağımlı ve muhtaç kılma yoludur.


Yazan: av. Serra Taşköprü


Resim: AFFANDI

  • Instagram - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
  • Spotify - Siyah Çember