top of page

ZAMAN PARADOKSU

Hayat denen kavramın anatomisi zamandır. Zaman, onu yönetmek isteyenlerin tükettiği bir olguyken; onu paylaşmayı seçenlerin çoğalttığı bir kavramdır. Zamanı Einstein İzafiyet Teoremiyle en iyi şekilde açıklar aslında: "Elinizi bir dakika boyunca sıcak bir fırının içinde tutun size bir saat gibi gelir. Bir saat güzel bir kadınla vakit geçirin size bir dakika gibi gelir. İzafiyet budur."

Zaman esnek bir kavramdır; genişler, daralır, bükülür. Zamanı sadece akrep ile yelkovanın bir öne geçme yarışı olarak düşünmemek gerekir. Zaman ne tam anlamıyla somut ne de tam anlamıyla soyut bir kavramdır. Zaman hâlâ bir muammadır. Çünkü zaman ile ilgili somut bir veri elde etmek pek kolay değildir.Fakat yine de zamanla ilgili pek çok merak unsuru ve çalışma vardır. Çünkü insan ırkı var oluşundan itibaren zamanı ve daha pek çok şeyi kontrol edebilmeye çalışmıştır. Yazarların kalemle, din âlimlerinin tanrı ve ahiret inancıyla, simyacıların ölümsüzlük iksiriyle, bilim insanlarınınsa DNA'yı çözümleyerek ölümsüzleşme çabası bunun önemli bir göstergesidir.

Ölümsüz olma isteği insan ırkının karşı koyamadığı en büyük arzularından biridir. Zamandan ölümsüzlüğe bağlamamın esas sebebiyse zamanın yok edici kuvvetidir. Zaman insanı yaşlandıran ve yok eden en somut gerçekken aynı zamanda da nesnel bir varoluş taşımadığından soyut bir kavramdır. Paradoksal oluşuna rağmen zaman çözümlenebilir mi gerçekten? Yoksa böyle bir çözümleme hayal midir sadece? Paradoksu çözmenin en iyi yolu paradoksu kırmaktır. Peki insan bu zinciri hangi halkadan koparırsa kırabilir? Her halka aynı ölçüde mühim midir? Bu sorular çoğaltılabilir çünkü zihin felsefi düşünüş içine girmeye meyillidir. Zamanın evren için önemi yaşamsallık ile bağdaştırılabilir. Zamanın olmadığını düşünün, o zaman insan soluk alıp verme işlevini gerçekleştirebilir mi? Cevap hayır çünkü nefes alma işlevi zaman kavramı olmadan eylemsel gerçeklik taşıyamaz. Zaman olmadan harekette olmaz. Çünkü zaman evren ve insan için yaşamsallık taşır ve bu yaşamsallık hareket mekanizmasının da bir enerji kaynağıdır. 

Resim: Euan Uglow